چاپ کردن اسلام اسلامی استفاده اخبار بین الملل

چاپ کردن: اسلام اسلامی استفاده اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون جنجالی‌ترین تصویر روز دنیا

عکسی را ببینید که در اینترنت به سرعت انتشار یافته و به عنوان تصویری جنجالی آشنا می‌شود. .

جنجالی‌ترین تصویر روز دنیا

جنجالی ترین تصویر روز دنیا

عبارات مهم : تصویر

عکسی را ببینید که در اینترنت به سرعت انتشار یافته و به عنوان تصویری جنجالی آشنا می شود. .

به گزارش گروه تحریریه سایت، در تصویر پایین می توانید تصویری را ببینید که در اینترنت به سرعت انتشار یافته است و به عنوان جنجالی ترین تصویر روز دنیا آشنا می شود.

جنجالی‌ترین تصویر روز دنیا

در این تصویر یکی از اعضای گروهک های تروریستی در حال بریدن سر فردی دیگر است ولی الاغی که روی تپه هست، در حال نجات دادن هم نوع خودش است.

واژه های کلیدی: تصویر | انتشار | تصویری | اینترنت | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs